Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Daniela A. Jelinčić je dostavila rad o participativnom turizmu na „Tourism Review“

05 05 2015

Daniela A. Jelinčić je dostavila rad o participativnom turizmu na „Tourism Review“

Rad „Towards extending creative tourism: participatory experience tourism“ prati evoluciju participativnog turizma od ranog „alternativnog turizma“ 1990tih, preko kreativnog turizma uključujući drugačiju razinu kreativnog angažmana participativnog turizma koji proizlazi iz okvira kritičkih turističkih studija kao ključna komponenta transformativnog doživljaja putovanja. Rad je trenutno u procesu revizije.