Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Dr. sc. Renata Tomljenović je na konferenciji "Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku" u Zagrebu održala prezentaciju "Duhovnost u turizmu - primjeri dobre prakse"

25 04 2016

Dr. sc. Renata Tomljenović je na konferenciji "Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku" u Zagrebu održala prezentaciju "Duhovnost u turizmu - primjeri dobre prakse"

Dr. sc. Renata Tomljenović je na konferenciji

Dr. sc. Renata Tomljenović je 22.4.2016. na konferenciji “Kulturni turizam - vrijednost i značenje za Hrvatsku” u zagrebačkom hotelu Sheraton održala prezentaciju na temu: “Duhovnost u turizmu - primjeri dobre prakse, Duhovna dimenzija kulturno-turističkog produkta”. Govorila je o projektu Trans-turizam i transformativnoj ulozi turizma u stvaranju odgovornijeg ekonomskog-društvenog sustava.