Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Završeno je kvantitativno istraživanje o tome kako kulturni kreativci putuju

20 10 2015

Završeno je kvantitativno istraživanje o tome kako kulturni kreativci putuju

Željeli bismo se zahvaliti svim sudionicima u istraživanju, pogotovo onima koji su izrazili želju za daljnjom komunikacijom s nama i ostavili nam svoju e-mail adresu. Organizirat ćemo uskoro forum za razmjenu razmišljanja, osjećaja i ideja o putovanjima i turizmu, i njihovu ulogu u transformiranju pojedinaca i društva.